درباره ما

به نام یگانه معمار هستی 

شرکت فنی مهندسی ذوزنقه مجری و طراح ایده های شما 

 هدف این مجموعه توسعه ، نوآوری ، بهینه سازی و ایده پردازی برای خلق یک محیط دلنشین برای زندگی و یا کار میباشد

گروه ذوزنقه فضای مورد نظر شما را طراحی کرده و با بهره گیری از جدید ترین متریال های روز دنیا و یک تیم اجرایی حرفه ای و کار آزموده علاوه بر رعایت اصول و استاندارد هاى عمرانی و معمارى با مدیریت بهینه هزینه ها براى دستیابى به بهترین نتیجه ، اقدام به پیاده سازي کامل پروژه ها می نماید .

 شرکت فنی و مهندسی ذوزنقه با آگاهی بر اینکه هر پروژه تعریف خاص خود را دارد و با دید بر اینکه مشارکت دادن مشتریان در طراحی و ارائه خدمات به عنوان یک عامل بسیار مهم براي موفقیت در نظر گرفته می شود همچنین با درك کامل از نیازها و انتظارات کارفرمایان عزیز آمادگی خود جهت همکاري را اعلام میدارد.